Tarım Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası

Bildiğiniz üzere Tarım hayvanları hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Çiftçilerimiz ne kadar özenle baksalar da dışarıdan gelebilecek risklere karşı hayvanları koruyamazlar. Bu durumda Hayvan Hayat Sigortası devreye girerek tüm olumsuz risklere karşı hayvanlarınızı koruyabilirsiniz. Hayvan Hayat Sigortası ile hayvanlarınızı; hastalık, cerrahi müdahale, kaza, zehirlenme, doğal afetler, güneş çarpması, yangın ve infilak risklerine karşı güvence altına alın.

Sigorta Kapsamındaki Büyükbaş Hayvanlar : Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET ) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar

Sigorta Kapsamındaki Küçükbaş Hayvanlar : Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler

Ana Teminatlar 


  • Genel Şartlarda belirtilen istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otlarına ve yeme bağlı zehirlenme,
  • Her türlü doğal afet ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim,
  • Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski sigorta kapsamındadır.

Hayvan Hayat Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın