Tarım Sigortası

Kümes Hayvanları Sigortası

Kümes Hayvanları Sigortası, üretimini yaptığınız her türlü kanatlı ve kanatsız hayvanı teminat altına alan bir sigortadır.Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Kümes Hayvanları Sigortasına ilave olarak ek teminat ekleyip-çıkartabilirsiniz.


Ana Teminatlar


  • Her türlü kaza
  • Zehirlenmeler,                                      
  • Hortum,
  • Fırtına,
  • Deprem,
  • Heyelan, Sel ve Su Baskını,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Kümes Hayvanları Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın