Zorunlu Sigortalar

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. 

Güvenlik şirketleri bu sigortayı yapmakla yükümlüdür.

Ana Teminatlar


Ölüm teminat:
Özel güvenlik görevlilerinin faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin olay sırasında veya olayın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümünü halinde, geride kalanların maddi destekten yoksun kalmaları durumunda yapacakları tazminat talepleri ölüm teminatı ile karşılanır.

Sakatlık teminatı: Özel güvenlik görevlilerinin faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin olay sırasında veya olayın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde sürekli bir şekilde sakat kalmaları halinde yapılacak tazminat talepleri sakatlık teminatı ile karşılanır. Ancak bu teminatın geçerli olabilmesi için, yapılan tedavi işlemleri bitmiş olmalı ve kişinin sakat kaldığı kesin olarak tespit edilmiş olmalıdır.

Tedavi giderleri teminatı: Özel güvenlik görevlilerinin faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin olay sırasında yaralanmaları durumunda, ilk yardım, muayene, ilaç, kontrol masrafları yanında yaralanma yüzünden hastane veya benzeri diğer sağlık kuruluşunda ayakta veya yatakta tedavi masrafları ve tedavinin gerektireceği diğer bütün masraflar tedavi giderleri teminatı ile karşılanır.

Maddi zarar teminatı: Özel güvenlik görevlilerinin faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin taşınır veya taşınmaz mal varlıklarında ortaya çıkacak zararlar, maddi zarar teminatı ile karşılanır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın