Zorunlu Sigortalar

Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Araçta seyahat eden yolcuların duraklamalarda dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu sigorta eder. Bu poliçe Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Türkiye’ de faaliyet gösteren ve karayolu taşıma kanununun 5. maddesine göre yetki belgesi almış taşımacıların yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullandıkları araçlar için yaptırılması zorunlu bir sigortadır.

Bu Sigorta ile karşı tarafa vereceğiniz zararları teminat altına alabilirsiniz.

Ana Teminatlar

Ölüm Teminatı:

Kaza, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

Sakatlık Teminatı:

Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.

Tedavi Giderleri Teminatı:

Kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın