Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Üretici firmaların sorumluluğu büyüktür. Ürünlerdeki basit bir hata bile üçüncü şahıslarda maddi veya bedeni zararlara sebep olabilir. Ürün Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında, Vizyon Sigorta sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için firmanızı güvence altına alır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın