Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Zorunlu Hekim Sigortası

Sağlık hekimiyseniz, mesleki hizmetleriniz sırasında, hastalarınızın bir kusur ya da ihmal nedeniyle yaralanması, sağlık durumlarının daha da ağırlaşması veya yaşamlarını kaybetmeleri sonucunda oluşabilecek tazminat taleplerini Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ile karşılayabilirsiniz.

1219 sayılı kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur.

Zorunlu Hekim Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın